Ski – Stats – Oslo 1952


Bruksegenskaper

Ferdighetsnivå
Allsidighet
Respons
×